Memento Mori – Transport zwłok

Wykonujemy transport zwłok Z Danii od 20 lat

Transport zwłok z Danii

Zapraszamy do niezobowiązującej rozmowy – sybka wycena transportu!

Sprowadzenie zwłok z Danii do Polski

Nasza firma już od wielu lat skutecznie udziela pomocy rodzinom w sprowadzeniu zwłok ich bliskich z Danii do Polski. Kraj ten jest jednym czołowych punktów emigracyjnych i wielu naszych obywateli decyduje się tam osiedlić. Sprawia to, iż niejednokrotnie pojawiają się przypadki, gdzie konieczne jest sprowadzenie prochów lub zwłok. Chcąc dokonać transportu zwłok z Danii do Polski Nasi pracownicy muszą działać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Chcemy, aby w tak trudnej sytuacji mieli Państwo jak najmniej obowiązków, dlatego dopełnimy w Państwa imieniu wszelkich formalności związanych z organizacją międzynarodowego transportu zwłok. Poniżej, znajdują się informacje, które będą przydatne w sytuacji sprowadzania ciała czy prochów osoby zmarłej z Danii do Polski.

Przedstawiamy Państwu dokumenty, które są niezbędne podczas organizacji przewozu ciała lub prochów z Danii do Polski:

● zezwolenie na pochówek wydane przez starostę lub prezydenta miasta – z wnioskiem o wydanie takiego pozwolenia może zwrócić się do starosty lub prezydenta miasta rodzina zmarłego lub upoważniony do tego zakład pogrzebowy,
● odpisu aktu zgonu lub innego dokumentu stwierdzającego zgon,
● w przypadku transportu urny z prochami – certyfikat o kremacji.

Najczęstsze pytania w kwestii transportu zwłok z Danii

Okoliczności śmierci oraz miejsce docelowego transportu zwłok do kluczowe czynniki, które wpływają na wysokość kosztów sprowadzenia zwłok z Danii do Polski. Najważniejszy jest szybki kontakt telefoniczny z Naszą firmą i przekazanie wszystkich istotnych informacji. W takim wypadku Nasi pracownicy są w stanie szybko dokonać wyceny realizacji usługi przewozu ciała, aby mieli Państwo pewność co do wymaganych kosztów. Indywidualne podejście jest tutaj kluczowe, chcemy, aby wszystkie oczekiwania zostały wzięte pod uwagę oraz spełnione. Optymalizacja kosztów jest zawsze możliwa, zależenie od Państwa sytuacji materialnej, która nie zawsze może być dobra, pragniemy uprościć ten trudny czas. Aby uzyskać więcej informacji zachęcamy do kontaktu telefonicznego.

Warto pamiętać o tym, iż podejrzanie niskie ceny proponowane przez niektóre firmy pogrzebowe mogą być zwykłym oszustwem. Bardzo łatwo jest natknąć się ludzi wyłudzających pieniądze przy organizacji międzynarodowego transportu zwłok. W takich sytuacjach często nie są podawane koszty za trumnę, koszty naliczane przez zagraniczny dom pogrzebowy lub szpital czy opłaty administracyjne, itp. Właśnie dlatego chcemy Państwa przestrzec przed tak nieprzyjemnymi sytuacjami i zawsze kontaktować się ze sprawdzoną firmą.

Scroll to Top